: Cizinci v České republice 2014

zdarma
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 763
ISBN:   978-80-250-2582-6 (PDF)

Anotace

Podrobné informace o cizincích žijících na území České republiky. Publikace Českého statistického úřadu komplexně soustřeďuje aktuální údaje o cizincích, kteří si Českou republiku zvolili za místo svého trvalého nebo dlouhodobého pobytu, kteří v ní našli zaměstnání nebo zde podnikají a kteří se do České republiky uchýlili před politickým pronásledováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti. Těžištěm statistických informací jsou data za rok 2013, často však doplněná časovými řadami údajů za uplynulé roky.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu