: 20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR

zdarma
Nakladatel: e-bohém
Dostupné formáty: PDF 
Počet stran: 66

Anotace

Kniha, která shrnuje a podrobně rozebírá výsledky voleb do Parlamentu České republiky v letech 1996 až 2014. Publikace se věnuje mandátům získaným jednotlivými politickými stranami a hnutími, krajskému srovnání a jejich vývoji, složení Poslanecké sněmovny a Senátu podle věku nebo pohlaví jejich členů nebo propočtu koaličního potenciálu stran zvolených v jednotlivých volbách.

Autor

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

ČSÚ pravidelně vydává periodické i neperiodické publikace, ve kterých prezentuje výsledky svých šetření a další statistické údaje týkající se České republiky.

Zanechte nám zprávu