Autor

Jan Neruda


Zakladatel českého fejetonu. Jeho prozaické dílo, ačkoli zdaleka nedosahuje kvalit jeho poezie, bylo oceňováno již za jeho života. Je spjato s Prahou (například Povídky malostranské). Patří k nejvýznamnějším autorům české literatury vůbec. Básnické dílo je plné skepse a pesimismu, který občas zachází až k hranicím nihilismu. Jazyk jeho literárního díla je bohatý, používá archaismy, zastaralé gramatické tvary a obraty. Často převrací slovosled. Zdůraznění děje provádí opakováním výrazů. Příslovce dává na konec věty a zkracuje tvary přídavných jmen. Jeho básnické dílo bylo pro svůj pesimismus nepochopeno, a jeho kvality začaly být běžně uznávány až zhruba dvacet let po jeho smrti.

Nejoblíbenější e-knihy od tohoto autora

  • Balady a romance
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Balady a romance

    Dvě známé básnické sbírky, vzniklé v 80. letech 19. století, svým hluboce lidským pojetím patří dnes již k pokladům české literatury.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více
  • Hřbitovní kvítí
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Hřbitovní kvítí

    Neruda zobrazil osobní a společenské poměry doby, ve které žil a kterou intenzivně prožíval.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více
  • Knihy veršů
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Knihy veršů

    Básnická sbírka z roku 1867 částečně navazuje na Hřbitovní kvítí a vznikla sloučením tří drobnějších sbírek. Vycházela též pod jménem Kniha veršů výpravných.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více
  • Písně kosmické
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Písně kosmické

    Ve své třetí básnické sbírce se Neruda zamýšlí nad osudy země a svého národa ve spojení s osudy celého světa.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více
  • Povídky malostranské
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Povídky malostranské

    Úsměvné a nevšedním kouzlem básníkova vypravěčství prostoupené povídky přibližují svérázné postavičky Malé Strany.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více
  • Prosté motivy
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Prosté motivy

    Sbírka v celé škále svých proměn je zpovědí básníkova nitra.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více
  • Z listáře Jana Nerudy
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Z listáře Jana Nerudy

    Soubor devadesáti dopisů, které básník a prozaik Jan Neruda adresoval svým známým a přátelům, vesměs význačným osobnostem české kultury 2. pol. 19. století.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více
  • Zpěvy páteční
    Jan Neruda

    Jan Neruda:Zpěvy páteční

    Drobná, ale velmi silná Nerudova sbírka z roku 1896, volající po svobodě pro český národ a věřící ve šťastnou budoucnost naší vlasti.

    PDF EPUB PRC
    zdarma
    více

Zanechte nám zprávu